Skip to main content Skip to search

AFM en Assurantiën

VvE Beheerders vallen onder de Wet op het Financieel Toezicht (Wft), indien zij assisteren bij het beheer en uitvoering van verzekeringskwesties. Voor het mogen afhandelen van schades en het adviseren m.b.t. verzekeringen is het dus erg belangrijk dat een VvE beheerder onder toezicht staat van de Autoriteit Financieel Toezicht (AFM). Als aangesloten instelling vallen wij onder de AFM vergunning 12004748 en is het toezicht geborgd.

Klik hier voor de link naar het register van de AFM.

Volgens de Wet op het Financieel Toezicht valt het beheren onder het begrip bemiddelen en aanbieden. Zie hiervoor artikel 1 van de Wet op het Financieel Toezicht.

Voorbeelden van het assisteren bij het beheer en uitvoering hiervan zijn:

– Controle van informatie
– Begeleiden van schades
– Doorgeven van royementen / wijzigingen

VvE beheerders die niet over de benodigde vergunning beschikken mogen het bovenstaande vanaf 24 november 2015 niet meer uitvoeren.
Voor de volledige omschrijving klikt u hier om doorverwezen te worden naar het artikel op de site van de AFM.

Melden van schade

Voor het in behandeling nemen van schades en de afwikkeling ervan met de verzekeraar is een AFM vergunning vereist. Wij zijn als aangesloten instelling bekend bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder de collectieve vergunning met nummer 12004748. Hiermee voldoen wij als een van de weinige VvE beheerders aan deze eis.

Voor het aanmelden van een schade neemt u contact op via 030-7115783 of info@vvepartner.nl. Indien direct een herstelbedrijf ter plekke dient te komen i.v.m. een calamiteit kunt u ons 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereiken.