Skip to main content Skip to search

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn gerelateerd aan de dienstenoverzichten. Zij geven een korte beschrijving van de inhoud van het betreffende dienstenonderdeel. Algemene voorwaarden VvE Partner B.V.

Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Een eventuele beheersovereenkomst wordt aangegaan voor een jaar en wordt daarna voortgezet voor onbepaalde tijd. Opzegging van de overeenkomst geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden.

De beheervergoeding voor de basisdiensten wordt aan het begin van ieder kwartaal aan de vereniging in rekening gebracht. De beheervergoeding wordt voorts jaarlijks aangepast met een inflatiecorrectie percentage.