Skip to main content Skip to search

Personeel en ervaring

Het beheren van een Vereniging van Eigenaren is een ingewikkelder proces dan vaak wordt aangenomen. De bijkomende werkzaamheden vergen behoorlijk wat tijd en kennis van zaken. De vereiste know how is bij VvE Partner meer dan voldoende aanwezig.

VvE Partner is in 2003 opgericht. Uitgangspunt was en is om de service te bieden die men zelf van een beheermaatschappij zou verwachten en een betrouwbare partner te zijn voor Verenigingen van Eigenaren.

Remco van den Heuvel is manager en tevens accountmanager bij VvE Partner. Jarenlang was hij medewerker en verantwoordelijk voor het onderhoud van woningen bij een Vastgoedbeheerder/Maatschappelijke onderneming.

Door de groei van het aantal cliënten van VvE Partner was het noodzakelijk het eigen personeel verder uit te breiden. Zo zijn er thans nog een zevental personen werkzaam die de diverse processen voor het VvE beheer tot uitvoering brengen. Te denken valt hierbij aan het verenigingsbeheer waaronder de organisatie, voorbereiding en uitvoering van de ledenvergaderingen, het administratief/financiële beheer met o.a. het volledige incasso- en betalingsverkeer en het technische beheer met o.a. begeleiding planmatig onderhoud en het opstellen van een MJOP. Zij vormen een uitstekende aanvulling op de al bestaande kennis en ervaring bij VvE Partner waardoor de diensten voor de VvE’s breder vanuit de eigen organisatie kunnen worden aangeboden.

Voorts maakt VvE Partner gebruik van persoonlijke ondersteuning voor de automatiserings- werkzaamheden en het websitebeheer waaronder ook de portal via Twinq. Iedere Vereniging van Eigenaren kan inloggen op een eigen site en heeft daarmee 24/7 toegang tot alle gegevens van de Vereniging van Eigenaren.

Tot slot biedt het werkzaam zijn in een bedrijfsverzamelgebouw een aantal facilitaire mogelijkheden waaronder een gemeenschappelijke receptie, het gebruik van spreek- en vergaderruimten en mogelijk aanvullende ondersteunende diensten. VvE Partner maakt daar ook dankbaar gebruik van en kan daardoor haar tarieven voor het VvE beheer scherp houden ten opzichte van de markt.