Skip to main content Skip to search

Begeleiding PO

Onderhoud is een vast gegeven en het onderhoud aan uw gebouw heeft een cyclus. De cyclus is onder andere afhankelijk van het onderhoudselement, weersafhankelijkheid of verbruik van een element.  De onderhoudselementen van een gebouw staan in een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) opgenomen zodat u inzicht krijgt in het te verwachten uitvoeringsjaar en de te verwachten onderhoudsuitgaven zodat u hiervoor kunt reserveren. Daarbij kunt u denken aan schilderwerk, vervanging van een dak maar ook onderhoud aan installaties zoals een lift of hydrofoor.

Bij VvE Partner is gediplomeerd bouwkundig personeel binnen de organisatie aanwezig om o.a. bouwkundige problemen op te lossen, een MeerJarenOnderhoudsPlan, voor een periode van 15-25 jaar, voor u op te stellen of om u van advies te voorzien.

Tevens kunnen wij voor u de technische begeleiding van projecten verzorgen. VvE Partner draagt zorg voor het bestek en de offertes waarna wij u van advies voorzien zodat u juiste keuze kunt maken om een partij de opdracht te gunnen. VvE Partner zal de communicatie met zowel de bewoners/ eigenaren als met de aannemer verzorgen. Dit houdt o.a. in het toezien op de juiste uitvoering volgens offerte en bestek, overleg met de uitvoerder, het verzorgen van een gefaseerde oplevering, het begeleiden van bijkomende (herstel)werkzaamheden, het tussentijds rapporteren aan het bestuur van de VvE inzake de ontwikkelingen, inventariseren en oplossen van belemmeringen zoals zonweringen, beplantingen e.d.

Wij zullen u gedurende het begeleidingstraject volledig ontzorgen.

Om u een indruk te geven kunt u op onderstaande links enkele projecten bekijken waarvan de begeleiding door VvE Partner is verzorgd.

Projectbegeleiding dakrenovatie

Projectbegeleiding schilderwerkzaamheden

Projectbegeleiding vervangen Frans balkon en betonwerk

Projectbegeleiding plaatsen schoorsteenkappen