Skip to main content Skip to search

Vereniging van Eigenaren

De aanschaf van woning is ongetwijfeld een van de belangrijkste beslissingen in uw leven geweest: een eigen huis vormt een thuisbasis, een representatie van u zelf of een investering in de toekomst. De aanschaf van een woning is vaak de grootste aankoop die u doet. Het bewaken van een uitstekende staat van uw huis heeft daarom een hoge prioriteit.

Bij een Vereniging van Eigenaren zijn alle eigenaren na de aanschaf gezamenlijk verantwoordelijk voor het in optimale stand houden van het complex. Zowel de eigen woning als het gehele object, waar het appartement deel van uitmaakt. Voor dergelijke complexen een voorname reden om een Vereniging van Eigenaren op te richten. De VvE is voor de bewoners heel belangrijk: met verschillende middelen kan de Vereniging een goede staat van het complex trachten te waarborgen.

Van een VvE zijn alle eigenaren automatisch vanaf de datum van aankoop van het appartement lid. Namens de leden wordt een bestuur opgericht. Dit bestuur leidt de Vereniging van Eigenaren. Veel beslissingen van de VvE worden door het bestuur genomen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de leden van de VvE. Omdat dergelijke bestuurswerkzaamheden veel tijd in beslag nemen, laten zij zich werkzaamheden uit handen nemen door een professionele beheerder.

Het beleid van de vereniging wordt op voordracht van het bestuur ingebracht op de ledenvergadering. De leden stellen vervolgens dit beleid vast. De beheerder dient het bestuur en de leden voortdurend van informatie te voorzien betreffende de stand van zaken op zowel technisch als financieel gebied. Dit zodat de Vereniging van Eigenaren optimaal kan blijven functioneren.

Een beheerder heeft als belangrijkste taak het op een professionele wijze uitvoeren van diverse werkzaamheden, waardoor het bestuur ruimte krijgt voor beleidsvoorbereidende taken. Er zit nogal wat administratief werk vast aan VvE beheer, zoals het incasseren en bewaken van de bijdragen in de servicekosten. Opstellen van begroting en jaarrekening, betaling van facturen, het afhandelen van onderhoudsgebreken, het afhandelen van verzekeringsclaims, etcetera.

Wij begeleiden u op professionele wijze bij het beheer van uw complex. Hiervoor hebben wij een standaardpakket met diensten gemaakt, welke aangevuld kan worden conform uw wensen.