Skip to main content Skip to search

Dagelijks- en planmatig onderhoud

Voor het dagelijks onderhoud aan de zogenoemde “buitenschil” van het gebouw alsmede voor het onderhoud aan en in de gemeenschappelijke ruimten en installaties verzorgt VvE Partner voor de eigenaren het eerste aanspreekpunt voor het melden van gebreken. Dit kan zelfs voor urgente gebreken (inbraak-, brand- en waterschade) gedurende 24 uur per dag, ook op zon- en feestdagen. Als u ons telefoonnummer belt wordt u doorverbonden met een meldkamer die de urgente problemen direct zal proberen op te lossen.
Het is voorts van groot belang dat de algemene ruimten goed worden onderhouden. Zij geven een eerste indruk van het complex. De eerste indruk is van cruciaal belang voor toekomstige kopers. Ook is een goed onderhoud van deze ruimten van groot belang voor het behoud van uw individuele eigendom. VvE Partner heeft een ruime selectie van bedrijven waarmee wordt samengewerkt om de goede staat van onderhoud te waarborgen. Indien de VvE zelf voorkeuren heeft voor bepaalde bedrijven, dan houden we daar uiteraard rekening mee.

Planmatig onderhoud; in het belang van de vereniging

Om instandhouding van het complex te waarborgen, dient er een onderhoudsplanning voor de langere termijn te zijn gemaakt. In 2008 wordt dit door de overheid zelfs verplicht gesteld met de doelstelling dat er jaarlijks voldoende wordt gereserveerd om het planmatig onderhoud te kunnen financieren. De planning is tevens noodzakelijk, behalve om voor verrassingen te komen staan, om tevens de hoogte van de servicekosten nauwkeurig vast te stellen waardoor een bepaald niveau aan inkomsten voor het planmatig onderhoud kan worden gegarandeerd. VvE Partner kan een meerjarenonderhouds-planning (MJOP genaamd) geheel in eigen beheer uitvoeren voor de VvE, relaterend in een uitgebreide inventarisatie ruim voorzien van foto’s en overzichtsstaten. Een offerte voor een dergelijke planning evenals een voorbeeld van een MJOP, is vrijblijvend op aanvraag te verkrijgen.

Indien er planmatig onderhoud, vaak gepaard gaande met grotere uitgaven, moet worden uitgevoerd kunnen wij er voor zorgen dat er voldoende begeleiding is bij een dergelijk project. De begeleiding ziet erop toe dat de uit te voeren werkzaamheden, conform de afspraken daarover, worden nagekomen.