Skip to main content Skip to search

Opstalverzekering

Het afsluiten van een uitgebreide opstalverzekering inclusief glasverzekering is van essentieel belang voor een Vereniging van Eigenaren. Dit in verband met schade aan het gebouw die ontstaat door bijvoorbeeld inbraak, brand of storm. De dekking van de polis omvat ten hoogste de herbouwwaarde van het gebouw.

Bij het vaststellen van de herbouwwaarde gaat men uit van de bouwkosten die noodzakelijk worden geacht om het gebouw volgens het oorspronkelijke bouwplan te herbouwen. De door de eigenaar zelf aangebrachte extra’s zoals een andere keuken horen daar over het algemeen ook bij. Het kan echter zijn dat er sprake is van een zogenaamd “huurder- eigenarenbelang”. Dit is afhankelijk van de polis die is afgesloten. Om te zorgen dat verzekeringskwesties zo spoedig mogelijk worden afgehandeld, onderhouden wij een direct contact met de expertisekantoren.
Alle werkzaamheden die hierbij nodig zijn, zoals het indienen van claims, worden door ons afgehandeld.

 

Voor aanvullende  informatie over verzekeringen en de AFM klikt u hier